Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Mooie opkomst bij najaarsvergadering NPJ

24 september, Katwijk

140924-NPJ-vergaderingBij de najaarsvergadering was alleen al door de opkomst te zien dat het NPJ grote stappen voorwaarts maakt. Zo'n 35 Bestuursleden van verenigingen, klassenorganisaties en de United4 evenementen, eigenaren van zeilscholen en andere belanghebbenden waren aanwezig. Daarnaast was het goed te zien dat ook het Watersportverbond vertegenwoordigd was door Manager Sport & Recreatie Bart van Breemen.

Inhoudelijk is er door het bestuur van het NPJ verslag gedaan van alle activiteiten die het NPJ in het afgelopen seizoen heeft gedaan. Zo is er de succesvolle opleiding van zeilinstructeurs bij de zeilscholen tot opleider basiscursus NPJ wedstrijdzeilen. Een proces wat momenteel nagenoeg ieder weekeinde plaatsvind bij een zeilschool in land. Inmiddels zijn er 6 zeilscholen aangesloten en staan er 7 opleidingsweekeinden gepland. Ook de aansluiting van verenigingen die een mooi programma jeugdwedstrijdzeilen aanbieden gaat gestaag door.

Lees meer...

Zeilschool Zuidlaardermeer aangesloten bij het NPJ

 

Midlaren, zaterdag 30 augustus 2014

ZSZuidlaardermeer-01Op zaterdag 30 augustus 2014 hebben de instructeurs van zeilschool Zuidlaardermeer te Midlaren de NPJ trainingsstage gevolgd. Met deze stage, gegeven door Roos en Marjolein Epke van het NPJ, is de zeilschool nu aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen.

‘s Ochtends luisterden 14 instructeurs aandachtig naar de theoretische uitleg over het wedstrijdzeilen. Vooral onderwerpen als starten en het ronden  van boeien werden hierbij in het bijzonder behandeld. De regels bij boeirondingen zijn uitgebreid aan bod gekomen en werden ’s middags in de praktijk direct toegepast.

Na een gezellige lunch is de groep het water op gegaan in Laser Vago’s en Valken. Tussen de buien door scheen het zonnetje en de buien brachten wat extra wind mee, kortom prima zeilweer!

ZSZuidlaardermeer-02Er is gestart in 2 startgroepen, eerst de kielboten en daarna de zwaardboten. Met een korte baan konden er veel boeirondingen en verschillende manieren van starten geoefend worden. Hierbij kwamen een aantal situaties naar voren die tijdens de nabespreking op de kant nog eens extra onder de loep zijn genomen.

ZSZuidlaardermeer-03Tot slot was het tijd voor het uitreiken van de certificaten. Alle 14 instructeurs hebben een certificaat voor beginnend NPJ wedstrijdtrainer in ontvangst mogen nemen. Ook is de plaquette en NPJ-vlag overhandigt om te laten zien dat de locatie nu officieel is aangesloten bij het NPJ.

Met deze groep enthousiaste instructeurs is zeilschool Zuidlaardermeer de 6e zeilschool aangesloten bij het Nationaal platform Jeugdwedstrijdzeilen.

Meer informatie over Zeilschool Zuidlaardermeer: www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

 

 

Max Blom spreekt openhartig in een interview met TACK Magazine over het NPJ en de Nederlandse jeugdwedstrijdzeilsport

Max-Sr-300x397

'we proberen echt door barrières heen te breken en kwaliteit te verhogen'

In de wedstrijdzeilsport verliezen we onderweg te veel zeilers. En als we daar niet iets aan doen, dan zitten de zeilsportverenigingen over 20 jaar met lege clubhuizen. Deze constatering was voor Max Blom, fervent wedstrijdzeiler, vader van zeilende kinderen en eigenaar van Magic Marine, de reden om in 2012 te starten met het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen, kortweg het NPJ.
Wat heeft het NPJ tot nu toe gedaan en, belangrijker nog, wat kan de jeugdwedstrijdzeiler nog verwachten? De plannen van het NPJ blijken zeer ambitieus. Het NPJ wil niet alleen zorgen voor de instroom van jeugdwedstrijdzeilers, maar ook de kwaliteit van de huidige jeugdzeilevenementen verhogen.

,,We proberen eerst een brug te slaan tussen de zeilschool en de zeilvereniging. De zeilscholen, en in tweede instantie de verenigingen, staan aan de basis van het werven van nieuwe wedstrijdzeilers. 
Zeilscholen zijn professionele organisaties die zelf hun werving en acquisitie regelen, dat hoeven wij niet te doen. Dus de zeilschool is een prachtig platform om vandaar uit ook naar het wedstrijdzeilen te gaan kijken. Lukt dat, dan kan je een enthousiaste potentiele jeugdwedstrijdzeiler verwijzen naar een vereniging, een boot, de bijbehorende klassenorganisatie, enzovoorts. Daar ligt, volgens het NPJ, de sleutel tot de groei van de jeugdwedstrijdsport. Ik kijk heel erg uit naar de resultaten van de combinatie tussen zeilscholen en zeilverenigingen, want dat ziet er veelbelovend uit.''

Lees meer...

NPJ on Tour met professionele faciliteiten

NPJ-bus-max-roos-marjolein-03-800NPJ voorzitter Max Blom met de NPJ opleiders Roos Epke (l) en Marjolein Epke (r)

Het opleidingsteam van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen beschikt sinds kort over mooie faciliteiten. Met de nieuwe bus en professionele coachboot kunnen opleiders Marjolein en Roos Epke hun werk bij de zeilscholen en verenigingen nog beter doen.

Het NPJ ziet een goede samenwerking en koppeling tussen zeilscholen en verenigingen als een belangrijke middel om de instroom van jonge zeilers in de wedstrijdsport te verhogen. Het NPJ biedt een cursus wedstrijdopleiding aan voor de instructeurs van zeilscholen. Met het afronden van deze eendaagse cursus kunnen zeilscholen hun cursisten een extra programma bieden waarin de beginselen van de wedstrijdzeilsport wordt bijgebracht. 

Steeds meer zeilscholen sluiten zich aan bij het NPJ en bieden de ‘NPJ basiscursus wedstrijdzeilen’ in hun programma. Geïnteresseerde zeilschoolcursisten kunnen eerst een basiscursus afronden bij de zeilschool en daarna de opleiding wedstrijdzeilen volgen bij een vereniging. Vanuit de zeilvereniging kan worden deelgenomen wedstrijden. Ook de klassenorganisaties profiteren van deze nieuwe instroom wedstrijdzeilers. Het is een ‘Win-Win’ situatie voor alle betrokken organisaties.

Op landelijk en op als regionaal niveau ontstaan hiermee ook mooie samenwerkingen tussen zeilscholen en watersportverenigingen, met als gezamenlijk doel de wedstrijdzeilsport onder de jeugd te stimuleren.

Zeil- en Surfcentrum Brouwerdam – 5e zeilschool aangesloten bij het NPJ

Brouwersdam-04
Brouwersdam-03
Brouwersdam-06
Brouwersdam-02
Brouwersdam-05
Brouwersdam-01
14 juni 2014, Ouddorp

Op 14 juni is bij Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam een trainingsdag georganiseerd in de RS Quba en RS Vision door het NPJ. Acht instructeurs hebben ’s ochtends door Roos Epke en Marjolein Epke theoretische uitleg gekregen over het wedstrijdzeilen. Hierbij werd voornamelijk aandacht besteed aan starten, boeironden en de wedstrijd-procedure.

Na een heerlijke lunch is de groep het water opgegaan om de theorie van die ochtend in de praktijk toe te passen. Steeds had één van de instructeurs de taak op het startschip om de juiste vlaggen te hijsen, de geluidssignalen aan te kondigen en de starttijd in de gaten te houden. De anderen hebben voornamelijk geoefend met het op tijd en op de meest gunstige plek starten en het ronden van de boeien in de wedstrijdbaan. De wind nam steeds meer toe waardoor trapeze-broeken en hangbanden goed van pas kwamen.  

Weer terug op de kant zijn enkele situaties nog eens in theorie onder de loep genomen. Daarna was het tijd voor het uitreiken van de NPJ-certificaten aan deze 8 instructeurs van zeil- en surfcentrum Brouwersdam. De plaquette en de bijbehorende vlag zijn uitgereikt en met trots ontvangen.

Zeil – en surfcentrum Brouwersdam is hiermee de vijfde zeilschool aangesloten bij het NPJ. Inmiddels is bij het centrum het initiatief ‘Sail Challenge’ opgestart. Een mogelijkheid voor kinderen om de hele zomer wekelijks het water op te gaan om kennis te maken met het (wedstrijd)zeilen. Als vervolg daarop biedt zeil- en surfcentrum Brouwersdam een NPJ-traject aan wedstrijdcursussen aan voor enthousiaste kinderen.

Meer informatie: http://www.brouwersdam.nl/nl/

NPJ actief tijdens Delta Lloyd Optimist on Tour

140613-dl-oot-02Van mei tot september 2014 organiseert Delta Lloyd de Optimist on Tour. Een evenement waar kinderen zich via school of zelf gratis kunnen aanmelden om kennis te maken met watersport. Hierbij kan gedacht worden aan leren zeilen, knopen, Stand-up Paddling, lopen over het water met een waterbal, varen in een kano, proefjes in het waterlab. Dit alles met als doel om kinderen in aanraking te laten komen met verschillende vormen van watersport. Tijdens een dagdeel worden kinderen enthousiast gemaakt voor onder andere de zeilsport.

140613-dl-oot-01Het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) is op de evenementen aanwezig om deze kinderen en hun ouders  informatie te geven over eventuele vervolgstappen. Op welke manier wil het kind leren zeilen? Meer gericht op wedstrijden bij een NPJ vereniging of echt tijdens een kamp of jeugdweek op een NPJ zeilschool? En dan het liefst in de buurt of een eindje weg om het echte vakantiegevoel te ervaren?

Het NPJ kijkt per kind wat de wensen zijn en verschaft informatie en tips om verder te leren (wedstrijd)zeilen.

Locaties: Den Haag, Medemblik, Amsterdam (3x), Scheveningen, Venlo, Harlingen, Breskens, Texel, Leeuwarden.

Voor meer informatie: www.optimistontour.nl
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks