Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Watersportvereniging Wolphaartsdijk aangesloten bij het NPJ

logo WSVW
WSVW aansluiting
De Watersportvereniging Wolphaartsdijk, WSVW, is gevestigd in de haven van Wolphaartsdijk. Een actieve vereniging voor zowel beginnende als gevorderde zeilers.

Bij de vereniging wordt er lesgegeven in de Optimist, Splash, Laser en RS Tera. Alle kinderen leren in beginsel zeilen volgens het CWO-systeem. Trainingen worden in het voor- en najaar georganiseerd, beide keren in een serie van in ieder geval 5 trainingen. Tijdens de zomervakantie wordt er voor alle jeugdleden een clinic van vier dagen georganiseerd, daarnaast is er ook een jeugdzeilweekend in September.
Naast de wedstrijden en trainingen die op en vanuit de WSVW worden georganiseerd, bieden zij ook begeleiding bij verschillende Delta-Combi en (inter)nationale wedstrijden.

De WSVW is een vereniging met zo’n 900 leden en 480 ligplaatsen aan het Veerse Meer. De vereniging is een van de twee verenigingen die in 2016 meedoet aan de Eredivisie Zeilen.
Met de aansluiting bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen is de WSVW de eerste Zeeuwse Zeilvereniging en de 6e vereniging totaal bij het NPJ.

Door zeilverenigingen met een actieve jeugdafdeling bij het NPJ te laten aansluiten, bieden wij kinderen de mogelijkheid om ook na het eerste enthousiasme door te kunnen stromen. De eerste aanraking met wedstrijdzeilen bied het NPJ kinderen aan bij zeilscholen die zijn aangesloten bij het platform.

Meer informatie over de WSVW: www.wsvw.com
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks