Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

CIOS Watersport Heerenveen en het NPJ gaan samenwerking aan.

logo fcroc CIOSHet ROC Friesland College te Heereveen biedt als enige een CIOS opleiding in de watersport. Het CIOS is op dit gebied een constructieve samenwerking aangegaan met het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen. “Wij zoeken goede partners die ons kunnen helpen onze studenten in de praktijk ervaring op te laten doen, en ze hierin kunnen begeleiden” zegt Ingeborg Posthuma, docent en contactpersoon van het CIOS Heerenveen, profiel Watersport.

CIOS training pikmeerHet NPJ heeft verschillende stage plekken bij zeilscholen en verenigingen voor studenten in de verschillende fases van de opleiding. Het eerste jaar van de MBO opleiding in de Watersport is vooral kennis maken met lesgeven en het uitvoerende werk op evenementen. Het laatste jaar is ook de organisatie van evenementen en activiteiten onderdeel van de studie.
Het NPJ is regelmatig organisator of medeorganisator bij jeugdzeilsportprojecten en evenementen en kan daarmee regelmatig studenten van de opleiding goed plaatsen en begeleiden.

Roeland van Vreumingen van het NPJ “Alleen de studenten die laten zien dat ze gemotiveerd zijn, komen in aanmerking voor deze stage/project plekken.
Er moet wisselwerking zijn qua tijd en energie. Studenten moeten ervaringen opdoen, maar niet alleen door te kijken en te studeren maar juist ook door te doen. Achterover leunen is er niet bij. Hiervoor krijgen ze feedback en begeleiding terug”.

Roeland heeft ook de basis cursus wedstrijd trainer op de CIOS opleidingslocatie in Grou aan de studenten gegeven.
Roeland “Dit is dezelfde cursus die het NPJ op zeilscholen aan instructeurs geeft. Voor sommige studenten was het helemaal nieuw, maar iedereen was zeer enthousiast, zeker toen we het water op gingen om ook echt wedstrijden te varen”.
Het uitgangspunt van de samenwerking is dat beide partijen hier voordeel aan beleven. Het CIOS heeft de juiste plek waar de studenten in de praktijk en op het water kunnen leren. Het NPJ heeft extra ‘handjes’ die enthousiast met de jeugdzeilsport aan de slag zijn en de ideeën van het NPJ kunnen uitdragen.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks