Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Zeilschool It Beaken aangesloten bij het NPJ

bij zeilschool It Beaken in Heeg is door het NPJ een training 
logo new
georganiseerd voor de instructeurs van de zeilschool.
De dag werd bijgewoond door 45 enthousiaste instructeurs. 
Tijdens de theorie sessie in de ochtend werd zeer aandachtig geluisterd en werden goede vragen gesteld. Onderwerpen die vooral aan het licht kwamen waren: starten, boeironden en regelementen.
 
It Beaken 2015 05 03 19.35.45
Na de theorie was het tijd om het water op te gaan. 22 Laser Pico’s en 7 valken starten in 2 startgroepen. Vooral bij het starten is een hoop progressie geboekt na een aantal oefeningen. Na een stevige lunch op het eiland de Rakkepolle is de training hervat. Na nog een aantal oefeningen was de bedoeling een paar wedstrijden te varen, maar
 door de aantrekkende wind bleef het startvlot niet meer op het anker liggen en gingen de Pico’s als dominostenen in de vlagen om. Er is toen besloten om iets eerder terug naar de kant te gaan.
 
Alle instructeurs hebben na deze dag het NPJ-certificaat overhandigd gekregen en zijn nu beginnend NPJ wedstrijd trainer. Met het behalen van deze certificaten is zeilschool It Beaken nu officieel als 12de zeilschool aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen en kan de NPJ Basis Cursus Wedstrijdzeilen in het programma worden opgenomen.
Meer informatie over zeilschool It Beaken: www.it-beaken.nl
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks