Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

NPJ Opstapdag 13 juni gaat niet door

De NPJ Opstapdag die op zaterdag 13 juni was gepland kan helaas niet doorgaan.
Er is onder een aantal klassenorganisaties, zeilscholen, zeilverenigingen en leveranciers op dit moment te weinig animo voor deelname aan één dag ter promotie van de jeugdzeilsport. Dit terwijl het vooral die partijen zijn geweest die de Opstapdag hebben voorgesteld als alternatief voor de HISWA deelname.
 
Het NPJ bestuur laat weten het jammer te vinden dat het eerder genoemde betrokken organisaties niet is gelukt om tijd en energie te steken in een gezamenlijke Opstapdag. ,,De instroom van de jeugd bij verenigingen en klassenorganisaties is minimaal. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Vanuit het NPJ willen we nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen krijgen en zo de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en voor de lange termijn te waarborgen en de top in de zeilsport te verbreden.’’
 
In samenwerking en in overleg met de betrokken organisaties wilde het NPJ op 13 juni een eerste Opstapdag organiseren. Het idee was dat bestaande en nieuwe zeilers, ouders, trainers, coaches en begeleiders elkaar tijdens de Opstapdag kunnen ontmoeten. De diverse jeugdklassen zouden zichzelf presenteren. Nieuwe zeilers zouden niet alleen de diverse jeugdzeilboten kunnen bekijken, maar er ook zelf in (mee)varen.
 
Ook zou de Opstapdag een ontmoetingsplaats van botenbouwers, zeilmakers, leveranciers, bestuurders, begeleiders en officials zijn. Het streven was met een gezamenlijke Opstapdag de jeugdzeilsport toegankelijker te maken voor nieuwe zeilers en hun ouders. Tijdens de Opstapdag zouden jeugdwedstrijdzeilers diverse boten kunnen uitproberen om zo een gedegen beslissing te kunnen maken voor het in- of overstappen naar een andere klasse.
 
Maar ‘uitstel is geen afstel’. Het NPJ zal in overleg met alle partijen kijken of zaterdag 29 augustus 2015 haalbaar is. In de hoop dat dit alle partijen genoeg gelegenheid geeft om het nodige te regelen. Zo niet, dan zal het evenement naar het volgende seizoen worden verplaatst. De insteek en voorwaarden blijven voor het NPJ gelijk.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks