Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Zeilschool De Randmeren aangesloten bij het NPJ

logo randmerenBiddinghuizen, 22 maart 2015

Zondag 22 maart is bij zeilschool de Randmeren een training georganiseerd voor instructeurs van de zeilschool.

De dag werd gestart met een theoretische uitleg over het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) en over de inhoud van het wedstrijdzeilen. Acht instructeurs namen deel aan deze training. Verschillende regels en situaties die voor kunnen komen tijdens het wedstrijdzeilen, werden uitgewerkt en besproken.

150422 Randmeren zeilen

Na de lunch was het tijd om het water op te gaan. Er werd deze dag gevaren in 4 Valken. Met een heerlijk lentezonnetje en een mooie wind werd er op het water hard getraind aan zowel het starten als boeironden. De resultaten waren wisselend, wat iedere wedstrijd zorgde voor een interessante race met uitdagende starts en boeirondingen. Na de nabespreking op de kant was is het welverdiende certificaat aan de instructeurs uitgereikt. Deelnemers aan deze training zijn nu officieel benoemd tot beginnend NPJ wedstrijdtrainer. Met de benoeming van de instructeurs en het volgen van de training, is zeilschool de Randmeren nu officieel als 11e zeilschool aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen.

Naast de reguliere externe zeillessen die de zeilschool aanbiedt waarbij wedstrijdtraining wordt geïntegreerd in de lessen, heeft de zeilschool recent het Regionaal Trainingscentrum Wedstrijdzeilen geopend. Het trainingscentrum heeft als doel meer jeugd uit de regio kennis te laten maken met de wedstrijdzeilsport. Een mooi streven wat aansluit bij het NPJ!

Meer informatie over zeilschool de Randmeren: www.derandmeren.nl

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks