Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Roei- en zeilvereniging “Gouda” als vijfde vereniging aangesloten bij het NPJ

150513 Logo RZVG GoudaReeuwijk, 29 maart 2015

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Roei- en Zeilvereniging "Gouda" heeft Jeroen van Catz namens de vereniging de NPJ plaquette en vlag in ontvangst mogen nemen. Hiermee is de RZVG als 5e vereniging aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen.

150513 RZVG aansluitingMarjolein Epke, secretaris bij het NPJ, was aanwezig om kort te vertellen over de inhoud van het NPJ. Dit werd aangevuld door Jeroen, hij vertelde over de mogelijke samenwerking en ondersteuning tussen de vereniging en het NPJ. "Naast de CWO-lessen die wij vanuit de vereniging aanbieden aan de Optimist, Cadet, RS-Feva, Splash, Centaur en Randmeer merken we steeds meer enthousiasme voor het wedstrijdzeilen. In samenwerking met GW Elfhoeven is Team Gouda nu opgericht, waardoor we een ruimer aanbod creëren voor de jeugd op het gebied van wedstrijdzeilen."

Het NPJ zal de vereniging ondersteunen in het aanbieden van het wedstrijdcursussen aan cursisten, zowel van Team Gouda als deelnemers aan de CWO-cursus wanneer daar interesse voor is. Op die manier kunnen (aankomende) jeugdwedstrijdzeilers bij de vereniging blijven varen door de juiste ondersteuning en faciliteiten in hun weg naar de top!

Team Gouda is werkt met verschillende niveaus in verschillende klassen (Optimist, Splash en RS Feva). Het team volgt trainingen en neemt deel aan wedstrijden op lokaal, regionaal en nationaal niveau. RZVG heeft voor deelnemers aan Team Gouda enkele wedstrijdwaardige boten beschikbaar.
Een vereniging met een zo'n 1000 leden waar na ruim 100 jaar nu een zichtbare boost wordt gegeven aan het jeugdwedstrijdzeilen op de vereniging!

Kijk voor meer informatie op www.roeienzeil.nl

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks