Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Zeilvereniging Zuidlaardermeer aangesloten

141219 logo zuidlaardermeer13 december 2014, Kropswolde

Zaterdag 13 december j.l. werd op Zeilvereniging Zuidlaardermeer, afgekort ZZ, de jaarafsluiting van het seizoen 2014 georganiseerd. Een gezellig programma waarbij de kinderen, die deel hadden genomen aan de zeillessen, hun CWO diploma of vorderingenstaat in ontvangst mochten nemen. 141219 ZV Zuidlaardermeer kinderenEr is afgelopen seizoen les gegeven in de sectie jeugdzeilen en zwaardboot. Na de diploma-uitreiking volgde de prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden, de donderdagavond competitie en de Veenborg Bokaal.

141219 ZV Zuidlaardermeer uitreikingvlagVervolgens kreeg Marjolein Epke van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen, het woord. Zij heeft aan de aanwezige leden van ZZ in het kort verteld over de inhoud van het NPJ en wat het Platform voor de vereniging zou kunnen betekenen. De plaquette en de vlag van het NPJ zijn in ontvangst genomen door Harm Messchendorp, bestuurslid jeugdzaken van ZZ. Met deze uitreiking is Zeilvereniging Zuidlaardermeer nu officieel aangesloten bij het NPJ.

141219 ZV Zuidlaardermeer hijsenvlagHarm is, namens het bestuur, blij met deze aansluiting. ,,Het blijft een uitdaging jeugd aan het zeilen te krijgen en vooral ook te houden. Wij kijken uit naar een positieve samenwerking met het NPJ waarbij we veel voor elkaar en daarmee voor de wedstrijdzeilende jeugd kunnen betekenen.” De vlag werd direct in de mast gehesen en daarmee werd de middag afgesloten.

De vereniging biedt CWO-zeilles aan in Optimist en Splash/Laser. Daarnaast geven zij ook wedstrijdtrainingen voor kinderen die al ervaring hebben met zeilen. Zij worden begeleid door trainers van ZZ bij verschillende wedstrijden.

Meer informatie over ZV Zuidlaardermeer: www.zvzuidlaardermeer.nl

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks