Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Watersportvereniging Makkum als 3e vereniging aangesloten

Makkum, 29 november 2014
141229-NPJ-Makkum
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging Makkum
is de felbegeerde NPJ plaquette en vlag aan de vereniging uitgereikt. Hiermee is deze vereniging als derde officieel aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen. NPJ secretaris Marjolein Epke en bestuurslid Eddy Chevalier hebben ook de mogelijkheid gekregen kort en bondig aan de leden van de vereniging uit te leggen wat het NPJ inhoudt en wat dit voor een vereniging zoals WV Makkum zal betekenen.
 
Holger Bakker, bestuurslid van WV Makkum en lid van de jeugdcommissie van de vereniging, gaf ook aan wat de aansluiting bij het NPJ voor hen specifiek zal inhouden: "De vereniging heeft behoefte aan de ondersteuning van de trainers op het gebied van wedstrijdzeilen. Zeker de jeugdafdeling is hard aan het groeien en WV Makkum wil graag (aankomende) jeugdwedstrijdzeilers kunnen blijven ondersteunen en faciliteren in hun weg naar misschien wel de top!".
 
vlag-wv-makkumOp zondag worden de wedstrijdtrainingen bij de vereniging georganiseerd. Het doel is om volgend seizoen aan meer wedstrijden buiten de vereniging deel te gaan nemen. Het NPJ zal de WV Makkum gaan ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de jeugd(wedstrijd)opleiding in Makkum.
Er zijn daar mooie uitdagingen voor jongeren, het plezier in het wedstrijdzeilen, maar ook het varen op 'groot' water, omdat de vereniging direct aan het IJsselmeer.
 
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks