Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Eerste NPJ-bokaal groot succes!

NPJ-Bokaal-2014-winnaarsVeere, 2 november 2014
 
De eerste NPJ-Bokaal is gewonnen door instructeurs van Zeilschool Het Veerse Gat. Het Nationaal Platform Wedstrijdzeilen heeft dit jaar 8 zeilscholen aangesloten bij het platform. Hiervoor zijn de instructeurs opgeleid in het geven van de basiscursus NPJ wedstrijdzeilen. In het kader van het 'practice what you preach' is de jaarlijkse NPJ-bokaal een mooie afsluiting van het seizoen voor de instructeurs van de zeilscholen om tijdens een serieus wedstrijdevenement tegen elkaar te strijden.
Het evenement werd op 1 en 2 november jl. gevaren bij Zeilschool Het Veerse Gat op het Veerse meer. Het uitstekende wedstrijd- en protestcomité zijn verzorgd door jeugdzeilvereniging ZCK. Er is gevaren in de 13 Valken van de zeilschool.
 
Na een kort palaver op zaterdagochtend werden de boten verdeeld onder de deelnemers en konden de voorbereidingen beginnen! Joysticks, trim van het zeil, nog wat kleine aanpassingen: Alles werd nagelopen en in elkaar gezet. Voor de lunch zijn 2 wat langere wedstrijden gevaren. Na de lunch begon tijdens de start van de 3e wedstrijd de wind enorm te draaien. De wedstrijd is afgebroken en na het verleggen van de boeien is er opnieuw gestart. Helaas zakte bij de finish de wind er helemaal uit en besloot het wedstrijd comité dat het tijd was om terug te gaan. Door het mooie weer kon iedereen buiten een drankje doen en na de behandeling van slechts één protest kon iedereen aan tafel! Bij de tussenstand op zondagavond
stond Watersportacademy de Kaag met één van hun boten soeverein aan kop, zij hadden die dag 3 keer een eerste plek gevaren.
 
NPJ-Bokaal-2014-totaalZondag stond er een 'puist wind', dus heel andere condities. Er werd besloten een korte up/down baan te varen en veel starts te doen. Om 13:00 uur kon iedereen naar de wal voor de lunch. Er waren die ochtend maar liefst 5 wedstrijden gevaren. Er was fanatiek gestreden en de omstandigheden hadden ook fysiek het een en ander van iedereen gevraagd.
Na de lunch weer het water op, maar daar werd al snel duidelijk dat het qua wind een beetje teveel van het goede was geworden. Een dikke 25 knopen met vlagen van 30 knopen (= circa 7 beaufort!). De wedstrijdleiding besloot ter plekke dat er met een dubbel rif gevaren moest worden, maar nadat er al twee zeilen aan flarden gingen, werd besloten de wedstrijden af te breken.
 
De uitslag was spannend. Uiteindelijk viel de beslissing in de protestkamer en mochten de instructeurs van zeilschool Het Veerse Gat de winnaarswimpels in ontvangst nemen. De gigantische wisselbokaal zal een jaar lang op een prominente plaats op de zeilschool staan. Tweede werd de Watersportacademy De Kaag uit De Kaag en derde zeilschool Aquavitesse uit Bruinisse.
 
De eerste NPJ-bokaal is een feit en het was een fantastisch zeilevenement wat ongetwijfeld in 2015 weer zal plaatsvinden met een grote groei in deelnemende scholen. Inmiddels hebben al weer diverse scholen zich aangemeld om aan te sluiten bij het NPJ.
 
De complete uitslag is:
Uitslag-NPJ-bokaal
 
Alle foto's staan online op de facebookpagina's van het NPJ en TACK Magazine.
Meer informatie over het NPJ vind je hier.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks