Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Optimist on tour gaat door in 2015!

OOT-sponsorsDe Optimist on Tour van Delta Lloyd wordt in 2015 vanwege het grote succes gecontinueerd.
Het afgelopen jaar hebben zo'n 6000 kinderen op elf locaties spelenderwijs kennis gemaakt met het zeilen en andere watersporten. De kennismaking is van belang voor de latere instroom in de watersport.

Het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen zal ook in 2015 bij alle Optimist on Tour evenementen betrokken zijn. Kinderen en ouders die enthousiast na de deelname zijn kunnen ter plekke bij de medewerkers van het NPJ terecht voor 'advies op maat' over het jeugdzeilen en over zeilscholen en verenigingen in de directe omgeving van het desbetreffende evenement.

De tournee is onderdeel van een groter pakket dat Delta Lloyd ontwikkelde, met onder meer de jeugdserie 'WSV De Optimist' op RTL en een app met de leukste zeilgame van Nederland.

Meer informatie over de Optimist on Tour vind je hier.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks