Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Mooie opkomst bij najaarsvergadering NPJ

24 september, Katwijk

140924-NPJ-vergaderingBij de najaarsvergadering was alleen al door de opkomst te zien dat het NPJ grote stappen voorwaarts maakt. Zo'n 35 Bestuursleden van verenigingen, klassenorganisaties en de United4 evenementen, eigenaren van zeilscholen en andere belanghebbenden waren aanwezig. Daarnaast was het goed te zien dat ook het Watersportverbond vertegenwoordigd was door Manager Sport & Recreatie Bart van Breemen.

Inhoudelijk is er door het bestuur van het NPJ verslag gedaan van alle activiteiten die het NPJ in het afgelopen seizoen heeft gedaan. Zo is er de succesvolle opleiding van zeilinstructeurs bij de zeilscholen tot opleider basiscursus NPJ wedstrijdzeilen. Een proces wat momenteel nagenoeg ieder weekeinde plaatsvind bij een zeilschool in land. Inmiddels zijn er 6 zeilscholen aangesloten en staan er 7 opleidingsweekeinden gepland. Ook de aansluiting van verenigingen die een mooi programma jeugdwedstrijdzeilen aanbieden gaat gestaag door.

NPJ opleider Marjolein Epke heeft een goed verslag gedaan over de mooie samenwerking tussen het NPJ en de Delta Lloyd Optimist on Tour evenementen. Deze samenwerking heeft net als de activiteiten bij de zeilscholen aantoonbaar gezorgd voor instroom van nieuwe wedstrijdzeilers bij de verenigingen.

Het bestuur heeft tevens de plannen voor de toekomst gepresenteerd. Denk daarbij aan NPJ activiteiten bij Sail Amsterdam 2015 en de Volvo Ocean Race stop-over te Scheveningen in juni 2015. Ook de Optimist on Tour zal worden gecontinueerd.

Aan het einde van de vergadering heeft voorzitter Max Blom in een vrijblijvende en open discussie ook een voorschot gedaan op de ambitie van het NPJ om als overkoepelende organisatie het jeugdwedstrijdzeilen in Nederland te organiseren en faciliteren. Iedere organisatie blijft daarbij autonoom verantwoordelijk voor de eigen zaken en belangen, maar het NPJ kan daarboven als coördinerende organisatie de zaken stroomlijnen. Denk daarbij aan afstemmen van wedstrijdagenda's, het beheren van een professionele vrijwilligerspool op het gebied van wedstrijdleiding, rescue, protest comités, kostenbesparingen door gezamenlijke inkoop, etc.

Of het NPJ van alle belanghebbenden het mandaat krijgt om een dergelijke rol in te vullen, zal de komende maanden worden geïnventariseerd.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks