Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Zeilschool Zuidlaardermeer aangesloten bij het NPJ

 

Midlaren, zaterdag 30 augustus 2014

ZSZuidlaardermeer-01Op zaterdag 30 augustus 2014 hebben de instructeurs van zeilschool Zuidlaardermeer te Midlaren de NPJ trainingsstage gevolgd. Met deze stage, gegeven door Roos en Marjolein Epke van het NPJ, is de zeilschool nu aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen.

‘s Ochtends luisterden 14 instructeurs aandachtig naar de theoretische uitleg over het wedstrijdzeilen. Vooral onderwerpen als starten en het ronden  van boeien werden hierbij in het bijzonder behandeld. De regels bij boeirondingen zijn uitgebreid aan bod gekomen en werden ’s middags in de praktijk direct toegepast.

Na een gezellige lunch is de groep het water op gegaan in Laser Vago’s en Valken. Tussen de buien door scheen het zonnetje en de buien brachten wat extra wind mee, kortom prima zeilweer!

ZSZuidlaardermeer-02Er is gestart in 2 startgroepen, eerst de kielboten en daarna de zwaardboten. Met een korte baan konden er veel boeirondingen en verschillende manieren van starten geoefend worden. Hierbij kwamen een aantal situaties naar voren die tijdens de nabespreking op de kant nog eens extra onder de loep zijn genomen.

ZSZuidlaardermeer-03Tot slot was het tijd voor het uitreiken van de certificaten. Alle 14 instructeurs hebben een certificaat voor beginnend NPJ wedstrijdtrainer in ontvangst mogen nemen. Ook is de plaquette en NPJ-vlag overhandigt om te laten zien dat de locatie nu officieel is aangesloten bij het NPJ.

Met deze groep enthousiaste instructeurs is zeilschool Zuidlaardermeer de 6e zeilschool aangesloten bij het Nationaal platform Jeugdwedstrijdzeilen.

Meer informatie over Zeilschool Zuidlaardermeer: www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

 

 

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks