Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

NPJ on Tour met professionele faciliteiten

NPJ-bus-max-roos-marjolein-03-800NPJ voorzitter Max Blom met de NPJ opleiders Roos Epke (l) en Marjolein Epke (r)

Het opleidingsteam van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen beschikt sinds kort over mooie faciliteiten. Met de nieuwe bus en professionele coachboot kunnen opleiders Marjolein en Roos Epke hun werk bij de zeilscholen en verenigingen nog beter doen.

Het NPJ ziet een goede samenwerking en koppeling tussen zeilscholen en verenigingen als een belangrijke middel om de instroom van jonge zeilers in de wedstrijdsport te verhogen. Het NPJ biedt een cursus wedstrijdopleiding aan voor de instructeurs van zeilscholen. Met het afronden van deze eendaagse cursus kunnen zeilscholen hun cursisten een extra programma bieden waarin de beginselen van de wedstrijdzeilsport wordt bijgebracht. 

Steeds meer zeilscholen sluiten zich aan bij het NPJ en bieden de ‘NPJ basiscursus wedstrijdzeilen’ in hun programma. Geïnteresseerde zeilschoolcursisten kunnen eerst een basiscursus afronden bij de zeilschool en daarna de opleiding wedstrijdzeilen volgen bij een vereniging. Vanuit de zeilvereniging kan worden deelgenomen wedstrijden. Ook de klassenorganisaties profiteren van deze nieuwe instroom wedstrijdzeilers. Het is een ‘Win-Win’ situatie voor alle betrokken organisaties.

Op landelijk en op als regionaal niveau ontstaan hiermee ook mooie samenwerkingen tussen zeilscholen en watersportverenigingen, met als gezamenlijk doel de wedstrijdzeilsport onder de jeugd te stimuleren.

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks