Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Zeil- en Surfcentrum Brouwerdam – 5e zeilschool aangesloten bij het NPJ

Brouwersdam-04
Brouwersdam-03
Brouwersdam-06
Brouwersdam-02
Brouwersdam-05
Brouwersdam-01
14 juni 2014, Ouddorp

Op 14 juni is bij Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam een trainingsdag georganiseerd in de RS Quba en RS Vision door het NPJ. Acht instructeurs hebben ’s ochtends door Roos Epke en Marjolein Epke theoretische uitleg gekregen over het wedstrijdzeilen. Hierbij werd voornamelijk aandacht besteed aan starten, boeironden en de wedstrijd-procedure.

Na een heerlijke lunch is de groep het water opgegaan om de theorie van die ochtend in de praktijk toe te passen. Steeds had één van de instructeurs de taak op het startschip om de juiste vlaggen te hijsen, de geluidssignalen aan te kondigen en de starttijd in de gaten te houden. De anderen hebben voornamelijk geoefend met het op tijd en op de meest gunstige plek starten en het ronden van de boeien in de wedstrijdbaan. De wind nam steeds meer toe waardoor trapeze-broeken en hangbanden goed van pas kwamen.  

Weer terug op de kant zijn enkele situaties nog eens in theorie onder de loep genomen. Daarna was het tijd voor het uitreiken van de NPJ-certificaten aan deze 8 instructeurs van zeil- en surfcentrum Brouwersdam. De plaquette en de bijbehorende vlag zijn uitgereikt en met trots ontvangen.

Zeil – en surfcentrum Brouwersdam is hiermee de vijfde zeilschool aangesloten bij het NPJ. Inmiddels is bij het centrum het initiatief ‘Sail Challenge’ opgestart. Een mogelijkheid voor kinderen om de hele zomer wekelijks het water op te gaan om kennis te maken met het (wedstrijd)zeilen. Als vervolg daarop biedt zeil- en surfcentrum Brouwersdam een NPJ-traject aan wedstrijdcursussen aan voor enthousiaste kinderen.

Meer informatie: http://www.brouwersdam.nl/nl/
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks