Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

NPJ actief tijdens Delta Lloyd Optimist on Tour

140613-dl-oot-02Van mei tot september 2014 organiseert Delta Lloyd de Optimist on Tour. Een evenement waar kinderen zich via school of zelf gratis kunnen aanmelden om kennis te maken met watersport. Hierbij kan gedacht worden aan leren zeilen, knopen, Stand-up Paddling, lopen over het water met een waterbal, varen in een kano, proefjes in het waterlab. Dit alles met als doel om kinderen in aanraking te laten komen met verschillende vormen van watersport. Tijdens een dagdeel worden kinderen enthousiast gemaakt voor onder andere de zeilsport.

140613-dl-oot-01Het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) is op de evenementen aanwezig om deze kinderen en hun ouders  informatie te geven over eventuele vervolgstappen. Op welke manier wil het kind leren zeilen? Meer gericht op wedstrijden bij een NPJ vereniging of echt tijdens een kamp of jeugdweek op een NPJ zeilschool? En dan het liefst in de buurt of een eindje weg om het echte vakantiegevoel te ervaren?

Het NPJ kijkt per kind wat de wensen zijn en verschaft informatie en tips om verder te leren (wedstrijd)zeilen.

Locaties: Den Haag, Medemblik, Amsterdam (3x), Scheveningen, Venlo, Harlingen, Breskens, Texel, Leeuwarden.

Voor meer informatie: www.optimistontour.nl
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks