Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

NPJ trainingsdag bij zeilschool 'Op de Helling'

Heeg, zondag 25 mei 2014
140602-op-de-helling-03-800 Ook zeilschool ‘Op de Helling’ in Heeg is aangesloten bij het NPJ. De theorie-uitleg werd ‘s ochtends verzorgd door Max Blom en Roos Epke. ‘s Middags is de groep het water opgegaan in Laser Vago’s en Randmeren om de onderwezen theorie in de praktijk toe te passen. Helaas met weinig wind, maar er konden toch verschillende wedstrijdjes gevaren worden. Nadruk bij wedstrijden lag voornamelijk op het starten en ronden van de boeien. Toen de wind helemaal op was is de groep weer naar de kant gegaan voor de nabespreking. De verschillende situaties werden nog eens uitgewerkt en bediscussieerd; wie had er bij die boeironding nu eigenlijk voorrang?

Aan het eind van de dag werden de NPJ-oorkondes aan 22 instructeurs van Op de Helling overhandigd, ook werd de NPJ plaquette samen met de bijbehorende NPJ-vlag uitgereikt .
140602-op-de-helling-02-800
Op de Helling is na deze trainingsdag als de derde zeilschool aangesloten op het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen. Binnenkort zal er ook een terugkomdag georganiseerd worden. Dan zal er nog verder op de materie worden in gegaan en wordt de voortgang met betrekking tot het wedstrijdprogramma voor leerlingen beoordeelt.

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks