Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Ook zeilvereniging KWV De Kaag aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen

dekaagDe jeugd is de komende jaren weer als speerpunt op de agenda gezet bij de Koninklijke Watersport Vereniging De Kaag. En in samenwerking met De Kaag Watersport Academy en het NPJ, wordt hard gewerkt aan een compleet programma voor de jeugdzeilsport.

Steeds meer zeilscholen sluiten zich aan bij het NPJ en bieden ‘NPJ basiscursus wedstrijdzeilen’ in hun programma aan. Op de Kaag is hierdoor ook een mooie samenwerking ontstaan tussen zeilschool en de watersportvereniging, met als gezamenlijk doel de zeilsport onder de jeugd te verbreden en de instroom te verhogen.

Kaag-3Eerst een basiscursus volgen bij de zeilschool en daarna je opleiding wedstrijdzeilen bij de vereniging, van waaruit je deelneemt aan wedstrijden. Een ‘Win-Win’ situatie voor alle betrokken organisaties en een mooi initiatief in deze waterrijke regio.

Op 24 april jl. heeft NPJ voorzitter Max Blom tijdens de ALV de NPJ plaquette overhandigt aan de bestuursleden Tom Erik van Strien en Michiel Cranenburgh van KWV De Kaag.

De Kaag wil in de regio de jeugd enthousiasmeren voor de zeilsport, hen voor langere tijd aan zich binden en continuïteit garanderen. De club wil in de (inter)nationale jeugdzeilsport een rol van betekenis spelen. Daarom wordt er geïnvesteerd in  een mooi ambitieus pakket aan trainingen, trainers en faciliteiten. Zo zal de vereniging zich weer aansluiten bij het ‘Combi’ en ‘United4’ circuit.

Meer informatie over KWV De Kaag
Meer informatie over De Kaag Watersport Academy
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks