Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Professionele waterdichte NPJ portofoons tegen zeer aantrekkelijke prijzen

Icom-IC-M87
Goede communicatie op het water is essentieel bij zeilwedstrijden. Al heel lang zijn wedstrijdorganisaties, verenigingen en klassenorganisaties op zoek naar goede, betrouwbare en uniforme communicatiemiddelen tijdens trainingen en wedstrijden.

De werkgroep communicatie van het NPJ heeft de afgelopen winter onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden en heeft een heel interessante oplossing gevonden.

De NPJ werkgroep ging op zoek naar uniformiteit in apparatuur, een goede serviceorganisatie en een lage aankoopprijs middels collectieve inkoop.

Er zijn diverse systemen en apparaten onderzocht en is er gekeken naar de beste aanbieder voor dit product. Uiteindelijke is er gekozen voor de Icom  IC-M87 handmarifoon. Dit is een waterdichte handmarifoon welke geschikt is om portofoon frequenties bij te programmeren. Deze marifoon/portofoon zal worden voorzien van 5 landelijk in te zetten portofoonkanalen (146-174 MHz).

Voor portofoons  in Nederland is normaal gesproken een machtiging nodig, deze machtiging is door het Agentschap Telecom verleent aan het NPJ. Het NPJ stelt op haar beurt deze machtiging ter beschikking aan de organisaties die de Icom IC-87 willen gaan gebruiken, een enorm voordeel in het vrijwilligerscircuit.

De IC-M87 is gemaakt voor alle weersomstandigheden en condities op zowel open zee als aan land.

Dankzij het waterproef omhulsel kan het apparaat tegen water, zelfs als het er in valt. Het omhulsel is zelfs getest tijdens militaire oefeningen.

De catalogusprijs van de IC-M87 is € 329,00 excl. BTW. Op dit moment kan het NPJ het apparaat al aanbieden voor € 288,00 excl. BTW. Wanneer de vraag nog verder kunnen worden gebundeld zal de prijs nog verder kunnen zakken.

Rol van het NPJ
Het NPJ bezit de machtiging om de apparaten aan alle geïnteresseerde partijen te kunnen verstrekken, zoals klassenorganisaties, evenementorganisaties, zeilscholen, verenigingen, particulieren, etc. Voor de service van de apparatuur werkt het NPJ samen met een professionele dealer die de apparatuur van de juiste kanalen en software zal voorzien.

Heeft u interesse om deel te nemen in dit project, dan zien we uw aanvraag  graag voor 5 mei aanstaande tegemoet per mail.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks