Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

NPJ trainingsdag bij de Kaag Watersport Academy groot succes

NPJ-Kaag-Academy-05
Er is weer een zeilschool die de cursus jeugdwedstrijdzeilen van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) goed heeft afgerond. Op zondag 16 maart gaf het NPJ een trainingsdag voor de instructeurs van de zeilschool ‘Kaag Watersport Academy’ aan de Kaag bij Leiden. Het was een prachtige dag met een zonnetje en een mooie wind.

In de ochtend gaven Max Blom en Roos Epke van het NPJ de theorieles, vervolgens brachten de instructeurs dit ‘s middags in praktijk. De deelnemende instructeurs hebben, enthousiast en bijzonder gedreven, in de Valken van de zeilschool zelf wedstrijdjes gevaren.

NPJ-Kaag-Academy-07Max Blom van het NPJ en Martien van Rijn van de Kaag Watersport Academy klinken aan het eind van de dag op de samenwerking Boeirondingen, starten en tactiek werden veelvuldig geoefend. Na een tiental korte wedstrijdjes was het tijd voor evaluatie op de wal. Dankzij het videomateriaal dat op het water was gemaakt, konden bepaalde situaties worden uitgelicht. In het laatste streepje zon is de NPJ plaquette onthult bij de ingang van de Kaag Watersport Academy en de vlag gehesen. De tweede bij het NPJ aangesloten zeilschool is een feit.

Op initiatief van het NPJ is  ook een samenwerking gestart tussen de Koninklijke Watersport Vereniging De Kaag en de Kaag Watersport Academy. Doel  is de instroom van jeugd die graag verder wil met het wedstrijdzeilen vanuit de zeilschool bij de vereniging te stimuleren.

Jeugd kennis laten maken met de zeilsport bij de zeilscholen en doorontwikkeling van talent bij de verenigingen is één van de speerpunten waarmee het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen de jeugdzeilsport wil verbreden.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks