Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Zeilschool ‘t Veerse Gat als eerste van start met NPJ wedstrijdopleiding

3 februari 2014
Blom-Epke-vrouw-handenschudden-kMax Blom (midden) van het NPJ feliciteert Ellen en Dirk Epke van zeilschool ’t Veerse Gat met de primeur van de NPJ status
Het NPJ is gestart met het opleiden van zeilschool-instructeurs in de beginselen van de zeilwedstrijdsport. Het NPJ wil met deze opleiding zorgen voor meer instroom van jeugdzeilers in de zeilsport. Zeilscholen leren de jeugd met hun reguliere cursusprogramma vooral heel goed zeilen, maar het wedstrijdzeilen is eTheorie-1-ken hele andere discipline die bij de zeilscholen nog nauwelijks aan bod komt.NPJ-RIB-kMet de NPJ opleiding voor zeilschool-instructeurs kunnen de zeilscholen hun cursisten een extra programma bieden waarmee zij de beginselen van de wedstrijdzeilsport kunnen bijbrengen. Een 'win-win' initiatief voor zowel de zeilscholen (aanbieden van de vervolgcursus) als het NPJ (grotere instroom bij de zeilverenigingen).

Training-water-4-kPrimeur
Zeilschool 't Veerse Gat aan het Veerse Meer heeft de primeur en kan met 6 gecertificeerde NPJ zeilschoolinstructeurs als eerste zeilschool in Nederland dit programma aanbieden. Op 1 februari jl. hebben 6 instructeurs de eerste trainingsdag van het NPJ doorlopen. 's Morgens een theoretisch gedeelte en 's middags het water op om deze in praktijk te brengen. Komende maanden volgen nog een aantal trainingsdagen. Met de NPJ training zijn de instructeurs in staat om de basisbeginselen van het wedstrijdzeilen over te brengen op de cursisten die hun CWO 3 hebben gehaald.

Max Blom voorzitter van het NPJ: "Ik ben bijzonder trots Ellen en Dirk Epke van 't Veerse Gat de eerste NPJ plaquette te geven. Daarmee laten zeilscholen zien dat ze ook een mooi wedstrijdprogramma voor de jeugd aanbieden."

Medio maart zal de opleiding van de instructeurs van de zeilschool 'Kaag Academy' aan de Kagerplassen plaatsvinden.


Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks