Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Werkgroep communicatie draait op volle toeren

Portofoon-gimmickJanuari 2014

Begin januari is de werkgroep communicatie bij elkaar gekomen om te praten over het eventueel gemeenschappelijk aanschaffen van een marifoon/portofoon. Aanwezig waren Bastiaan van Asselt, Tom Erik van Strien en de firma Barning.

Goede communicatie is essentieel voor veilig (jeugd)zeilen en leek ons daarom een interessant onderwerp. Te onderzoeken viel of NPJ de centrale (inkoop/coordinatie) rol kan spelen mede door het verzamelen van zo veel mogelijk partijen, lees volume. Jeugdklassen, zeilverenigingen en zeilscholen kunnen op die manier voor een aantrekkelijke prijs apparaten inkopen.

Tijdens deze werkgroep ontstond al snel een discussie over welk apparaat nu de beste optie zou zijn: marifoon of portofoon. Aangezien de marifoon prijstechnisch gezien interessanter is, maar wel een certificaat vereist, gaat de firma onderzoeken of het mogelijk is een marifoon maar de functies die het certificaat vereisen uit te schakelen. Er ligt op dit moment een verzoekschrift bij Agentschap Telecom met daarin de vraag of de marifoon gebruikt mag gaan worden met portofoon functies.
We zullen nog even geduld moeten hebben en de uitspraak rustig afwachten.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks