Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Eddy Chevalier nieuw bestuurslid NPJ

Eddy-Chevalier-NPJ-80x1186 januari 2014

Eddy Chevalier is toegetreden tot het NPJ bestuur. Eddy is passioneel watersporter met ervaring in het wedstrijdzeilen.

Hij is vader van twee fanatiek zeilende tienerdochters en uitgever van TACK Magazine, het mediaplatform voor het jeugdzeilen. Daarnaast is hij de afgelopen jaren ook lid van de Commissie Jeugdzeilen bij GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht geweest.

Door zijn jarenlange ervaring in de televisie en crossmedia branche is hij een ervaren manager met grote expertise in de snel veranderende mediawereld. Met zijn ervaring, conctacten en snel en adequaat handelen is hij een aanwinst voor het NPJ. We wensen Eddy dan ook een mooie tijd toe als bestuurder binnen het NPJ!

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks