Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

De verenigingen, de jeugd en hun toekomst - de juli column van Max

logo maxs column s
IMG 9909 Kopie
zeilschool3 klein
Column van Max, Juli 2017

Ja, waar staan we nu eigenlijk als het gaat om de positie van verenigingen, de jeugd en hun beider toekomst?
Het aantal verenigingen in Nederland is dalend, evenals de instroom van jeugd in onze sport, die ‘hand in hand’ trend is dus te verklaren, maar wat doen we er samen eigenlijk aan?
Op dit moment is er geen duidelijke strategie en bedenkt ieder verenigingsbestuur min of meer haar eigen plan. Dat is mooi, maar deze plannen zijn vaak niet op elkaar afgestemd, kosten onnodig veel energie. Daarnaast hebben zij niet het juiste effect.

Doelstellingen en faciliteiten binnen de vereniging zijn nu meestal afgestemd op de bestaande klant (leden) en dat is letterlijk de grijze massa. Een eenduidig plan voor werving en opleiding van jeugd ontbeert.
En als verenigingen al iets aan de toekomst willen doen, dan is dat meestal geheel volgens eigen inzicht zonder dat hier een nationaal plan aan ten grondslag ligt.
Gevolg is dat iedere vereniging haar eigen keuze maakt als het gaat over trainers, de keuze van opleidingsbootjes, werkmethodiek, werving en selectie, enz. Er is nu een versplinterde werkwijze. Maar het effect van alle moeite en energie kan veel sterker zijn als juist een landelijke autoriteit de lijnen en gemeenschappelijke doelstellingen uit zou zetten

Maar er is geen plan en dus proberen we de uitdaging op onze eigen manier zo goed mogelijk in te vullen. Enkele slagen daarin. Velen falen. En dat is begrijpelijk. Natuurlijk schieten we in Nederland lekker uit de heup en stoppen we bijvoorbeeld duizenden kinderen in een Optimist onder de vlag van ‘Optimist on Tour’ (OoT). Leuk hoor. Maar het is hetzelfde als een kind een uurtje op een racefiets zetten en rond de kerk laten rijden. En dan?
Opvolging van zo’n eerste kennismaking met de sport is er nauwelijks. Dus blijft het bij dat ene rondje om de kerk. De cijfers bewijzen dat helaas ook. Optimist on Tour mag op dit moment dus niet gezien worden als hét wervingsmechanisme voor de zeilsport. Het is beter te vergelijken met die eenmalige kermisattractie.

Wij zijn binnen het NPJ en de Zeilbond i.o. dan ook op zoek naar wegen om dit soort initiateven uit een isolement te halen en veel meer te structureren onder de verenigingen. In onze gesprekken met verenigingen gaat het daar dan ook over.
Zo moet in onze optiek de Optimist on Tour door de verenigingen worden georganiseerd. De verenigingen zouden veel meer energie moeten steken in het plaveien van het pad dat kinderen en ouders moeten bewandelen na de eerste kennismaking met de zeilsport via de OoT. Instroom naar zeilscholen en verenigingen, hoe kom ik aan een boot, waar moet ik wel of geen lid van zijn, hoe kom ik aan een status als wedstrijdzeiler, waar en hoe kan ik beter worden?

Voor de meeste van ons is dit gesneden koek. Maar voor onwetende nieuwelingen is dit een waar doolhof en eer nergens een eenduige structuur te vinden, zoals die bij alle andere sporten wel is. Verenigingen moeten dus de handen ineenslaan om dit soort werving de juiste invulling te geven. Want uiteindelijk moet dit leiden tot nieuwe instroom op de clubs.
Daar kan iedere vereniging de nieuwe jeugd vervolgens verder begeleiden. En zo groeit onze mooie sport.

Bijkomstigheid bij dit alles is dat de verenigingen ‘de eigenaren’ zijn van het Watersportverbond en zij dus gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een overkoepelende strategie voor de jeugdopleiding.
Op de landelijke ALV bemerk ik dat het individuele verenigingsbelang op de eerste plaats komt, en dat het Watersportverbond de Optimist on Tour en andere initiatieven liever onder haar eigen vleugels blijft houden. Snap ik; het brengt geld in het laatje en is een mooie dekmantel voor ontbrekende opleidingsstructuur.

Laat deze oproep een startsein zijn om verenigingen de handen ineen te doen slaan en gezamenlijk plannen te maken. Desnoods eerst op regionaal niveau, gevolgd door gedegen landelijk beleid.

De jeugd heeft de toekomst, de verenigen en haar besturen bezitten de sleutel tot die toekomst.

Een fijne zomer allemaal.

Max
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks