Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

NPJ gaat overzee! Youth Sailing Curaçao aangesloten bij het platform

npj ysco fotoWybe Bruinsma, voorzitter van Youth Sailing Curaçao (YSCO), heeft op 1 maart 2017 als eerste buitenlandse vereniging de NPJ-plaquette en vlag ontvangen van Marjolein Epke, bestuurslid van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen.

Daarmee is YSCO de 10e aangesloten vereniging en de eerste buitenlandse samenwerking die het NPJ aan gaat. Wybe: “Wij zien de aansluiting bij het NPJ als een zinvolle samenwerking om het contact met de Nederlandse zeilwereld te onderhouden.

Daarbij zijn we op zoek naar een continuïteit in het krijgen van trainers naar het eiland. Voor deze trainers en de vereniging of zeilschool waar zij in Nederland actief zijn, is onze locatie een zeer goede ervaring.”

YSCO is sinds de oprichting in 2001 enorm gegroeid in het aantal jeugdzeilers dat vaart in Optimisten en Lasers op het Spaanse Water van Curaçao. Op dit moment bestaat de club uit 60 leden tussen de 6 en 18 jaar.
NPJ YSCO3Vanwege de gunstige weers-omstandigheden op het eiland organiseert YSCO het hele jaar door, vijf dagen in de week, lessen en trainingen op verschillende niveaus.

Van beginnende zeilers die les krijgen in polyethyleen Optimisten van de club tot wedstrijdzeilers op hoog niveau in de Optimist en de Laser.

Bij de vereniging kunnen verschillende officiële diploma’s worden gehaald voor jeugdzeilen I en II. Deze diploma’s zijn vergelijkbaar met CWO jeugdzeilen I, II en III in Nederland. Nadat de basis met het behalen van de diploma’s is gelegd, kunnen kinderen ervoor kiezen om verder opgeleid te worden in het wedstrijdzeilen.

De topzeilers van de vereniging trainen 2 of 3 keer in de week en zijn inmiddels internationaal aan hun zeil-carrière aan het timmeren. Deze zeilers nemen regelmatig deel aan grote internationale wedstrijden waaronder: de Dutch Youth Regatta maar ook de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen in Ecuador, Gulf Coast Championship in Texas, Sint Maarten regatta, Sunfish Youth Worlds in Cartagena, ISAF Worlds in Nieuw Zeeland, Orange Bowl Regatta Miami. Prestaties zijn over het algemeen zeer goed en veelbelovend.

Naast de lessen en het trainen voor de wedstrijden in het buitenland wordt er ook veel aandacht besteed aan de sfeer binnen de vereniging. Het plezier in de sport staat bovenaan, van daaruit komt de motivatie om wedstrijden te varen. Er worden ook verschillende activiteiten en wedstrijden vanuit de vereniging georganiseerd waaronder het maanzeilen, speurtochten, starterskampen, en het zeilkamp op Klein Curaçao.

Curaçao Youth Championships 
YSCO organiseert ook jaarlijks het internationale zeilevent: de Curaçao Youth Championships (“CYC”). De CYC is dit jaar gehouden van 26 februari tot en met 5 maart. Het programma van de CYC betreft 4 dagen clinic en 3 dagen races. Dit jaar nemen er zeilers van 6 verschillende nationaliteiten deel aan deze wedstrijden, waaronder 3 optimist-zeilers uit Nederland. Wybe: “We bieden deze wedstrijd graag aan omdat de CYC een ideale voorbereiding blijkt voor de zeilers op het internationale wedstrijdseizoen. Dit wedstrijdseizoen start rond mei. Nederlandse zeilers kunnen bij de CYC al in februari internationale ervaring opdoen.”

Max Blom, voorzitter van het NPJ, ziet dit ook als een mooie kans voor het NPJ en de betrokken partijen bij het platform: ,, De samenwerking met YSCO is natuurlijk een prachtige bevestiging van het NPJ bestaansrecht. Naast de talloze scholen en verenigingen in Nederland zijn wij nu zelfs in onze overzeese gebieden bekend en helpt YSCO ons daar jeugd te werven en stimuleren voor de zeilsport.

Wij zijn dan ook trots op deze internationale samenwerking die weer zal bijdragen aan een bredere en betere structuur binnen het jeugdzeilen.”

Meer informatie over Youth Sailing Curaçao: www.ysco.org.

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks