Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Nikki Eijtjes nieuwe coördinator en opleider bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen

foto nikki 02 nieuwsbrief 175x213
foto nikki 04. nieuwsbrief 175x225

pdfDownload als persbericht in PDF

Met ingang van 1 maart 2018 versterkt Nikki Eijtjes het team van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) in de functie van coördinator en opleider.

Zij gaat haar werk 50/50 verdelen tussen het NPJ en het daaraan gelieerde RTC Regatta Center Muiderzand (RCM) te Almere. Nikki is gediplomeerd docent Lichamelijke Oefening en heeft daarnaast aanvullende studies gedaan in sportbewegingsleer en het educatief werken met sporters onder de 21 jaar.
Ze is een door het Watersportverbond gecertificeerd trainster en een bekende persoon in de jeugdzeilwereld. Ze heeft zelf in vele klassen wedstrijden gezeild. De laatste jaren in de Nacra 16 en 17.

Nikki Eijtjes: “Nederlandse zeilers zijn

Lees meer...

De regels van het spel, ter verduidelijking of ter verwarring?

logo maxs column s
 Change the Game2

Column van Max, september 2017

Zeilen is per definitie een sport van regels, veel regels.
Mede om die reden is zeilen complex en als sport niet erg toegankelijk. We hebben regels als het gaat om de maten van de boot, de maten van de zeilen, reclame en natuurlijk het bekende boekje met de regels van het spel.

Dan zou je denken dat we er met elkaar alles aan doen om het binnen die kaders nog enigszins uniform te maken, .... maar nee hoor! Naast alle bestaande en onontkoombare regels krijgen we bij iedere wedstrijd ook nog eens een setje ‘wedstrijdbepalingen’ voorgeschoteld en moeten we steeds weer de aangepaste regels voor die specifieke wedstrijd uit ons hoofd leren.
Die houden we dan toch zeker zo simpel mogelijk, want we hebben in zo’n wedstrijd al genoeg aan ons hoofd, ...... toch? Nou vergeet het maar!

Lees meer...

Structure, Sourcing, Scouting, Selecting, Success!

logo maxs column s
Structure Sourcing Scouting Selecting Success

Column van Max januari 2018.

Structure, Sourcing, Scouting, Selecting, Success!

Beste zeilliefhebbers,

Allereerst en mede namens ons hele NPJ/ Zeilbond Team wensen wij jullie allen een gezond, succesvol en sportief 2018 toe, maak er een mooi jaar van.

De weken achter ons zijn altijd gevuld met veel traditionele momenten en het jaarlijks NOC*NSF Sportgala is er daar een van. Ook ik zit dan achter de buis, want hoe heerlijk is het om al die mooie momenten van onze Nationale sporthelden weer eens te herbeleven. Vreugde en verdriet volgen elkaar in rap tempo op en de show kent altijd wel een paar bijzondere momenten.

Lees meer...

De verenigingen, de jeugd en hun toekomst - de juli column van Max

logo maxs column s
IMG 9909 Kopie
zeilschool3 klein
Column van Max, Juli 2017

Ja, waar staan we nu eigenlijk als het gaat om de positie van verenigingen, de jeugd en hun beider toekomst?
Het aantal verenigingen in Nederland is dalend, evenals de instroom van jeugd in onze sport, die ‘hand in hand’ trend is dus te verklaren, maar wat doen we er samen eigenlijk aan?
Op dit moment is er geen duidelijke strategie en bedenkt ieder verenigingsbestuur min of meer haar eigen plan. Dat is mooi, maar deze plannen zijn vaak niet op elkaar afgestemd, kosten onnodig veel energie. Daarnaast hebben zij niet het juiste effect.

Doelstellingen en faciliteiten binnen de vereniging zijn nu meestal afgestemd op de bestaande klant (leden) en dat is letterlijk de grijze massa.

Lees meer...

Een simpele bakboord stuurboord die niet zo simpel was?

logo maxs column s
 Finishplaats Max Blom in Pampus 459 gered
Column van Max, augustus 2017

Beste zeilvrienden,

Net terug van de Sneekweek ben ik onder de indruk van het aantal Facebookvrienden die interesse hebben getoond met betrekking tot de beelden en het interview aangaande de bakboord – stuurboord tussen (mijn nieuwe) Pampus 459 en de Pampus 363 van Henk Greydanus.

Ten tijde van dit schrijven hebben maar liefst 25.935 mensen de beelden afgedraaid, een in mijn ogen onvoorstelbaar aantal. Daar moet je dan iets mee en lijkt het mij goed de hele situatie wat verder toe te lichten. Immers goed om allemaal van te leren en wellicht kan men er tijdens de jury evaluatie in Sneek ook iets mee?

Het protest

Lees meer...

UK versus NL - de maart 2017 column van Max

logo maxs column s
logo RYC Dinghy show 2017
Hiswa logo
Enkele weken geleden heb ik de jaarlijkse ‘Dinghy Show’ in London bezocht in het schitterende historische Alexandra Palace dat al jaren het toneel is van de verzamelde eenheidsklassen.

Het authentieke gebouw is bij veel Nederlanders bekend als het ‘Hollandhuis’ tijdens de Spelen van 2012. Nu was het weer het jaarlijks terugkerend toneel voor de verzamelde kleine bootjes (Dinghy) zeilwereld.

Lees meer...

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks