Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Marjolein Epke treedt toe tot bestuur van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen en neemt taken Roeland van Vreumingen over

Marjolein Epke 02 nieuwsbriefMet groot enthousiasme kunnen we melden dat Marjolein Epke is toegetreden tot het bestuur van het NPJ. Daarnaast verzorgt  ze de dagelijkse leiding van het NPJ kantoor en neemt de administratieve taken van Roeland van Vreumingen over.
 
Marjolein is een bekende binnen het NPJ en de aangesloten zeilscholen en verenigingen. Eerder was zij al verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de opleidingen. Na een verblijf in het buitenland zal zij nu al haar expertise in de zeilsport en zeilsportopleiding nu ook als NPJ bestuurslid voor de jeugdzeilsport inzetten.
Marjolein is bereikbaar via het contactformulier.
 
Vertrek Roeland van Vreumingen
In goed overleg zijn het NPJ bestuur en Roeland van Vreumingen overeengekomen dat hij vanaf 1 december 2015 stopt met zijn werkzaamheden voor het NPJ. Roeland was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het NPJ en verzorgde het  opleiden van instructeurs bij de zeilscholen.
 
Topzeilers voor trainingen en evenementen
De opleiding van zeilschoolinstructeurs en andere NPJ activiteiten op locaties wordt door het NPJ voortaan verzorgd door topzeilers. Dit zijn zeilers die hun expertise op de nationale en internationale wedstrijdbanen hebben verdiend of daar nog steeds actief in zijn. Mocht je passen in dit profiel en interesse hebben om ons te te assisteren, meld je dan bij Marjolein.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

Schrijf je in voor de NPJ Nieuwsbrief
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2013 NPJ - Design EQworks