Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Max's Column aug/sept 2016

Logo Rio OS 2016Column van Max. (augustus – september)

Medailles en achterban

Beste zeilvrienden;

Als je de afgelopen weken naar buiten keek zou je het niet gezegd hebben, maar de zomer is alweer even voorbij. En wat voor een zomer, in ieder geval eentje die overladen was met mooie sport.
We kijken natuurlijk terug naar de resultaten in Rio en maken een diepe buiging voor “onze zeilers” Marit en Dorian, wat een kanjers!
Dat gezegd hebben vragen we ons natuurlijk meteen af of “we” ook echt tevreden zijn met de resultaten van de gehele Olympische zeilploeg.

Resultaten en toekomst
Zelf denk ik dat de verwachtingen bij het NOC*NSF en de sportbonden veel hoger waren, maar die spreken dat niet hard uit. Kreten als dat 20% van alle gouden medailles uit het zeilen komen en dat we na ruim 80 jaar weer een historische gouden zeilplak hebben doen mij altijd een beetje grijnzen.
Ze maken mij niet wijs dat ze op niets meer had gerekend dan de prachtige plakken van Marit en Dorian. Het is toch een teken aan de wand dat er 80 jaar zit tussen de gouden plak van Marit en die van Daan Kagchelland tijdens de OS Berlijn in 1936! Ik vind dat bijzonder verontrustend.

Eigenlijk zag ik zelf kansen bij de Nacra met Mandy en Coen, altijd kansen met EK winnaar Pieter-Jan in de Finn en natuurlijk Lillian op de RS:X en Rutger in de Laser Standaard, wat dat betreft valt het resultaat dus tegen. De 470 meiden Afrodite en Anneloes daarentegen hebben in mijn ogen boven verwachting gepresteerd en verdienen een vette pluim. Over de 49erFX zal ik mij niet uitlaten, dat zou gekleurd zijn, dus dat moeten anderen doen.

Al met al is er veel werk te verzetten voor Tokyo, Japan in 2020 en zullen de teams weer hard aan de bak moeten. Gelukkig gaat Marit door en hebben we achter haar wat aanstormend talent met Maxime Jonker als grootste troef. Veel dames zijn het er niet, dus we moeten echt koesteren wat we hebben. In de Finn weet ik het niet. Ik hoor geruchten dat Nicolas Heiner in zou stappen. Prima, maar ook weer slecht één vis in deze talentvijver.

Natuurlijk gaat het 470 A-Team door en datzelfde zou je denken in de 49erFX, beide Teams zijn nog jong en vol energie, maar ook hier is nauwelijks competitie om te zorgen voor de beste afvaardiging bij de OS. De Nacra is nog even afwachten, terwijl Lillian in de RS:X hopelijk nog een periode doorgaat. Ook daar zit op dit moment slechts één talentvolle dame achter.

Kortom; het is dun gezaaid met de talenten in Nederland en mag er de komende jaren niet veel fout gaan of we staan met een ‘mager cluppie’ in Japan. En er moet ook hard gewerkt worden om de huidige jeugd klaar te stomen voor de Spelen in Tokyo.

Ouders en familie
Wat mij verder opviel tijdens de Spelen zijn de positieve invloeden van familie en vrienden op de sporters. Iets dat Bonden verafschuwen. Ze houden het liefst de invloed van familie en vrienden ver van de sporters weg.

We weten echter hoe ‘warm’ Dorian het thuis heeft en dat broer Roelof van onschatbare waarde is voor Marit. En onderschat bij haar ook de invloed van beide ouders niet. Ook het historisch goud van Sanne Wevers op de balk bij het turnen werd behaald onder vaderlijke coaching. Bij de zilveren plak van Nouchka Fontijn bij het boksen, stond levenspartner Abdul Fkiri in de hoek met de spons en handdoek.
Familie en vrienden blijken telkens weer belangrijk in de topsport en daar zou ik wel eens wat meer erkenning voor willen zien bij de diverse sportbonden.

Nee, dan is er Maurits Hendriks, die de sporters en sportliefhebbers een Nationale domper bezorgd door eerst de sporters die geen medaille hebben gehaals naar huis te sturen en achteraf te roepen hoe ontevreden hij wel niet is met het aantal behaald plakken. Een regelrechte belediging aan het adres van de sporters en medaillewinnaars en tegelijk een diskwalificatie van zichzelf.
Wat de beste man vergeet is dat Nederland helemaal geen grote sportnatie is en er, onder zijn leiding, veel te weinig geld voorhanden is om de ambitie te mogen hebben die hij voor de Spelen steeds uitsprak. Ook hier snel verjongen zou ik zeggen.

Het is niet het NOC*NSF, niet de overheid, niet het koningshuis,... maar de sporters en hun families die al die prachtige prestaties binnenhalen. Dat is pronken met andermans veren!

Het succes begint niet als je onder de hoede van de Bond komt of op het laatste moment in handen van Hendriks Team NL.
De basis voor alle prestaties wordt net na de wieg gelegd, waar ouders hun kinderen helpen talent te ontdekken en het samen met hen ontwikkelen. Nagenoeg altijd meestal op eigen kosten. Binnen het gezin groeit de mentaliteit om te winnen, binnen de opvoeding ontdekken onze sporters de juiste discipline.
Later gaan instanties en een over het paard getilde Chef de Mission’s er dan met de resultaten vandoor...

Overheid en Bonden zouden dus aan de basis moeten staan van niets anders dan faciliteren, faciliteren en nog eens faciliteren; geld, veel geld, professionele ondersteuners en alles alleen maar in het belang van de sporters. Maar vooral ook een goede beloning en een gedegen carrièreplan op de plank leggen om na je gouden, zilveren of bronzen plak in een maatschappelijk vangnet te voorzien. Op die manier worden ook de ouders beloond voor alle energie en geld die zij in de sportcarrière van zoon of dochter hebben gestoken.

Zonder echte beloning geen echte toppers
We moeten juist heel erg trots zijn op wat de atleten hebben weten te presteren. Wat mij betreft is dat zelfs presteren tegen de stroom in.

Want zolang we het Nederlandse calvinisme houden en onze kanjers niet goed willen belonen zullen we in dit land nooit de juiste sportmentaliteit ontwikkelen. Als je wint wil je echt beloond en geholpen worden.

Als dit niet veranderd, blijft sport in Nederland hangen in een vergaand hobbyisme met soms hele sterke individuen die, gesteund door een nooit aflatende achterban, de medailles voor ‘ons’ Team NL binnenslepen. Voetbal, tennis, F1 en golf zijn uitzonderingen, maar dit zijn ook geen Olympische sporten.

Zorg voor breedtesport en ga die toppers en hun eigen achterban nu eens koesteren en goed belonen. De talentvijver en de medaillespiegel groeit dan vanzelf.

En oh ja, als we diezelfde mentaliteit nu in de politiek ook eens zouden toepassen dan krijgen we wellicht ook eens een echte topper als premier, voor die paar rotcenten komen de echte goeie hun bed immers niet eens uit.

Max Blom Sr.

Voorzitter NPJ

Max's Column juli/aug 2016

logo kaagweek 2016Traditie en innovatie

Dat zeilen een traditionele sport is wisten we al en dat zorgt ieder seizoen weer voor mooie momenten. Zo mocht ik een aantal weken geleden weer aanschuiven aan het Kaagdiner. Dit is een traditioneel samenzijn ter ere van jaarlijkse Kaagweek. Daar zijn de ‘belangrijkste’ zeilbestuurders van ons land weer even onder elkaar. Op zich leuke avond, want men schudt elkaar weer eens de hand. De speeches van voorzitters, burgermeesters en commissarissen doen echter weinig stof opwaaien, de verhalen hebben weinig inhoud. En dat terwijl de zeilsport en onze wereld toch behoorlijk in brand staan.

Daarnaast, en dat is ook bijna een traditie op veel grote verenigingen, is de geluidsinstallatie van een dermate slechte kwaliteit dat je de helft van het verhaal toch al mist. Wel heb ik meegekregen dat de voorzitter van de Kaag de ledenvergadering in het najaar gaat gebruiken om een ieder aan het woord te laten die toekomstplannen heeft.

Dat is mooi, want het is duidelijk dat er veel moet gaan gebeuren om de zeilsport een nieuwe toekomst te geven. Nu is de ‘jeugd’ altijd ons NPJ stokpaardje, maar ik vraag mij oprecht af of deze strategie wel bij iedere vereniging werkt of ooit zal gaan werken.

Zo is bijvoorbeeld ZCK overduidelijk een 100% jeugdvereniging, net als JZV Muiderzand. Ook hebben prachtige verenigingen als De Maas, KWS en KWVL (en vele anderen) sterke jeugdopleidingen.

Maar binnen de Kaag en ook bij andere verenigingen wil het ondertussen maar niet echt lukken om jeugdleden aan te trekken. Hier overheerst het roeien, ‘oud hout’ en vooral veel grijs haar (-:

Het werven van jeugd wordt zo een bijna krampachtige inspanning, terwijl de oudere zeiler de weg naar die vereniging wel weer gemakkelijk weet te vinden.

Oudere jeugd...

5 regenbogenNou, wat is daar eigenlijk mis mee? Van de 7000 landelijke wedstrijdlicenties in Nederland valt 2000 onder de jeugd. Dit maakt duidelijk dat we een grote groep ‘oudere’ zeilers te onderhouden hebben. Ooit waren zij de jeugd en nu verdienen ook deze zeilers een leuke tijd op het water. Daarnaast maken zij met hun vloten momenteel de dienst uit en zou je als vereniging die groep best willen koesteren.

Lees meer...

Max's column juni 2016

Evalueren, verbinden en vooruit!

Beste zeilvrienden,

Internationale circuit
Juni is van start en historisch gezien de maand van voorbereiding op de grote Internationale evenementen. Er wordt veel getraind en de klassenorganisaties hebben hun handen vol om alles op een rijtje te krijgen. Trainers, RIB’s en vervoer, kleding, verblijf, het zijn altijd dezelfde terugkerende uitdagingen die in het seizoen passeren.

Alle NPJ klassenKlassenorganisaties
Het blijft ons daarbij opvallen dat al deze fantastische ouders/bestuurders toch allemaal weer het wiel steeds opnieuw aan het uitvinden zijn, we moeten daar wat ons betreft met elkaar eens wat aan doen.

Binnen NPJ zijn we bezig met een plan om het RIB probleem (stalling/onderhoud/vervoer) te vereenvoudigen en te kijken of we dat voor alle klassen eens centraal kunnen oplossen.

We gaan met elkaar steeds naar dezelfde wedstrijden en de issues met de RIB’s zijn binnen elke klasse dezelfde. In onze jaarvergadering komen we hierop terug, de ‘safe-the-date’ voor de vergadering staat in de volgende nieuwsbrief.

Hiswa logo algemeenHISWA
Het NPJ bestuur heeft de NPJ HISWA stand geëvalueerd. Ook dit jaar hebben we helaas weer ervaren dat weinig klassenorganisaties de HISWA willen aangrijpen als presentatie- en communicatiemoment.

De organisatie van de stand wordt door slechts enkelen gedaan. Daarnaast lijkt de HISWA zich als ‘vergrijsde sloepenbeurs’ te ontwikkelen, zo horen wij dat tenminste van verschillende kanten terug.

Lees meer...

Zeilschool Wavie aangesloten bij het NPJ

WavieLogoLightZwart 600
wavie 1 S
wavie 2 S
wavie 3 S
April 2016, Roelofarendsveen

In april heeft bestuurslid Marjolein Epke van het NPJ met de ondersteuning van 49er topzeilers Floris van de Werken en Lars van Stekelenborg tijdens twee avonden 8 instructeurs van Zeilschool Wavie te opgeleid tot NPJ-Beginnend-wedstrijdtrainer.

Op de eerste trainingsavond stond de theorie van het wedstrijdzeilen op het programma. Welke vlaggen zijn belangrijk bij de start? En hoe kan je het beste een boei ronden? Floris gaf hierbij veel bruikbare tips vanuit zijn eigen ervaring in het wedstrijdzeilen.

Tijdens de tweede avond was Lars aanwezig om met de instructeurs het water op te gaan en met ze te trainen tijdens oefenwedstrijden. Na een korte voorbespreking gingen de instructeurs het water op in Valken. Er waren twee trainingsdoelen: het starten en het boeironden. Na de bruikbare tips van Lars werd er steeds meer op tijd gestart. Aan het eind van de avond daalde de temperatuur flink en zakte de wind eruit. Op de kant was het tijd voor de nabespreking met strategische tips voor het boeironden.

De laatste avond is afgesloten met de certificering van de 8 instructeurs van Zeilschool Wavie die deel hebben genomen aan de trainingsdagen van het NPJ.

Zeilschool Wavie is actief op twee locaties: Bleiswijk en Zevenhuizen. Er wordt les gegeven in Optimisten en kielboten.

Zeilschool Wavie is ook de organisator van de RottemerenCup. Gezellige laagdrempelige wedstrijden in verschillende boottypes die op 4 juni en 24 september 2016 worden georganiseerd en met een lekkere BBQ worden afgesloten! Kijk op www.zeilracerottemeren.nl voor meer informatie.

Meer informatie over Zeilschool Wavie: www.wavie.nl

De Column van Max : mei 2016

Max 200x200
Mei 2016,
 
Na een periode van afwezigheid hebben we met het NPJ bestuur besloten om weer met een maandelijkse nieuwsbrief te komen, middels de pen van de voorzitter houden we jullie graag van alle NPJ gerelateerde zaken op de hoogte.
 
Max’s Column
“Het zeilseizoen is weer geopend en de eerste mooie jeugdzeilevenementen hebben we alweer achter de rug. Zo was de Magic Marine Easter Regatta een groot succes, al was er de laatste dagen wel heel veel wind. De finale op Paasmaandag viel daardoor jammer genoeg in het water.
Dat mocht de pret overigens niet drukken; er gaat weer een succesvolle editie de boeken in!
Ook hebben we de 2016 editie van United 4 in Medemblik alweer achter de rug. Het nieuwe  seizoen is echt gestart.
 
Q-cup
Op het Regatta Center Muiderzand mochten we afgelopen zaterdag (16 april) de testeditie van de nieuwe Q-Cup verwelkomen. Dit  was een mooie aftrap voor een serie van “stop overs” binnen dit nieuwe initiatief. De Q-Cup is een nieuw evenement, door leverancier Sailcenter (Remco Kenbeek) bedacht en in het leven geroepen.
Het idee heeft grote draagkracht, want het is één van de oplossingen om de zeilschooljeugd voor de wedstrijdsport te winnen. De Q-Cup is een laagdrempelige wedstrijdbenadering voor CWO leerlingen. Dit past perfect binnen de filosofie en doelstellingen van het NPJ, daarom doen we enthousiast mee aan dit prachtige initiatief!
Dank Marjolein en Eddy (met het hele RCM Team) voor al jullie inspanningen in deze! Naast Sailcenter is ook het Watersportverbond een grote aanjager en ondersteuner van het initiatief, evenals de inmiddels bekende sponsoren Delta Lloyd en Magic Marine. In deze nieuwe samenwerking  zetten we de schouders onder de kersverse Cup en werken we gezamenlijk aan nieuwe instroom binnen het jeugdwedstrijdzeilen.
 
Initiatief Zeilbond
Naast de inspanningen op het gebied van het jeugdwedstrijdzeilen hebben de meeste van jullie vast  al iets vernomen over de door het NPJ geïnitieerde stappen om de mogelijkheid te verkennen om in Nederland een eigen Zeilbond op te richten. In onze, nu drie jaar durende, strijd om meer jeugd in het wedstrijdzeilen te krijgen, lopen we tegen steeds meer zaken aan die verbetering behoeven.
Dit heeft ons getriggerd om een breder initiatief te starten.

Lees meer...

NPJ één van de initiatiefnemers van een autonome Zeilbond

logo zeilbond nederland conceptfaseEen aantal gepassioneerde zeilers en het NPJ zijn het initiatief gestart om de belangen van de Nederlandse zeilsport onder te brengen in een onafhankelijke Nationale Zeilbond.
Hiertoe is een team samengesteld met als werktitel ‘Werkgroep Zeilbond Nederland’. De initiatiefnemers zijn van mening dat de zeilwedstrijdsport, zowel nationaal als internationaal, door het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond niet goed genoeg vertegenwoordigd wordt.
Het is niet de intentie dat de beoogde Zeilbond in de plaats van het Watersportverbond zal komen. De initiatiefnemers willen uitsluitend de ‘zeilwedstrijdsport’ onderbrengen in een aparte Zeilbond.

Geen focus op de zeilsport
Het Watersportverbond heeft zich diverse activiteiten en kerntaken opgelegd die nauwelijks iets met de zeilwedstrijdsport te maken hebben. Nederland kent in nagenoeg alle sporten een eigen sportbond die garant staat voor alles wat er zich binnen die sport afspeelt. De Nederlandse wedstrijdzeilers kunnen echter geen beroep doen op een dergelijke Zeilbond. Zij moeten de aandacht van het Watersportverbond delen met vele andere, voor wedstrijdzeilers niet ter zake doende, disciplines.
De financiën en aandacht die het Watersportverbond geeft aan de zeilwedstrijdsport gaat voor het overgrote deel naar de zeer smalle sectie Topzeilen.

Breedtesport
In de breedtesport ziet de werkgroep de vergrijzing toeslaan.

Lees meer...

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
button maxs column

button-zeilscholen

button-verenigingen

Schrijf je in voor de NPJ Nieuwsbrief
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2013 NPJ - Design EQworks